Search
Close this search box.

Eğitim Modeli ve Felsefesi

Zinde Okulları /
Eğitim Modeli ve Felsefesi

Zinde Okulları’nın temel amacı, farkındalığı yüksek, mutlu, sağlıklı ve etkin bireyler yetiştirmektir. Her öğrencinin benzersiz potansiyelini ve kişiliğini keşfederek onlara yaşamda başarı yolunu açmayı hedefliyoruz. Eğitim sistemimiz, çağdaş eğitim ihtiyaçlarına ve öğrencilerin temel eksikliklerine yanıt verecek şekilde beş temel prensip üzerine kurulmuştur:

 • Tam Öğrenme Yöntemi:
  • Her öğrenci için öğrenmenin mümkün olduğuna inanır ve bu doğrultuda sınavlar, tamamlayıcı etütler ve gerektiğinde bireysel destek sunarız.
  • Öğrenme engellerini aşmak için rehberlik birimiyle işbirliği yapar, öğrencilerin akademik başarısını destekleriz.
 • Çocuk Dostu Eğitim:
  • Oyun ve hareket çocuk doğasının temel taşlarıdır; bu yüzden ders ve teneffüs sürelerini çocukların ihtiyaçlarına göre ayarlarız.
  • Eğlenceli ve dinamik bir öğrenme ortamı sağlayarak öğrencilerin derslere tazelenmiş bir zihinle katılmalarını teşvik ederiz.
 • Çok Yönlü Eğitim:
  • Sağ ve sol beyin dengesine önem vererek, hem akademik hem de sanatsal alanlarda öğrencilerimizi destekleriz.
  • Bu yaklaşım, çocukların okula istekli gelmelerini ve gelecekte başarılı olmalarını sağlar.
 • 1 Dil – 1 Enstrüman:
  • Öğrencilere, yoğun dil ve müzik eğitimi vererek bir dilde ve bir enstrümanda uzmanlaşmalarını sağlarız.
  • Haftalık 12 saat dil eğitimi ve 4 saat müzik eğitimiyle, öğrencilerimizin kültürel ve sanatsal beceriler kazanmalarına olanak tanırız.
 • Hem Özgüven Hem Ahlak:
  • Drama eğitimiyle özgüveni artırır, öğrencilerin kendilerini ifade etme ve sahne alabilme becerilerini geliştiririz.
  • Karakter ve değerler eğitimiyle ahlaki değerleri ön plana çıkarır, öğrencilerimizin topluma faydalı bireyler olmalarını hedefleriz.

Zinde Okulları olarak, bu eğitim felsefesi ve modeliyle öğrencilerimizin bütünsel gelişimlerine katkıda bulunmayı, onları geleceğe donanımlı, mutlu ve başarılı bireyler olarak hazırlamayı amaçlıyoruz.