Search
Close this search box.

Sosyal Gelişim

Zinde Okulları /
Sosyal Gelişim

Okul öncesi dönem, çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri için kritik bir evredir. Bu dönemde, sağlıklı bir kişilik yapısı geliştirmeleri ve etraflarıyla olumlu iletişim kurma becerileri kazanmaları büyük önem taşır. Zinde Okulları olarak, eğitim modelimizde yer alan yöntemler ve kazanımlarla çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekliyor, bütünsel bir kişilik gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Eğitim Modelimizin Sosyal Gelişime Katkıları:

 • Özgüvenin Geliştirilmesi:
  • Kendilerine inanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri için teşvik edilen bir ortam.
  • Başarılarının tanınması ve takdir edilmesi ile özgüvenlerinin artırılması.
 • Hakların Korunması:
  • Kendi haklarını tanıma ve ifade etme becerilerinin geliştirilmesi.
  • Saygı ve adalet değerlerinin benimsenmesi.
 • İşbirliği ve Dayanışma:
  • Takım çalışması ve ortak projeler aracılığıyla işbirliği becerilerinin pekiştirilmesi.
  • Empati kurma ve karşılıklı saygı temelli iletişim becerilerinin kazandırılması.
 • Uyumlu ve Dengeli Kişilik Yapısı:
  • Kendisiyle ve çevresiyle barışık, uyumlu yaşam becerilerinin geliştirilmesi.
  • Çatışma çözme ve uyum sağlama becerilerinin desteklenmesi.
 • Pozitif Sosyal İlişkiler:
  • Arkadaşlık kurma ve sürdürme becerilerinin geliştirilmesi.
  • Sosyal ortamlarda uygun davranış modellerinin öğretilmesi.

Zinde Okulları’nda, sosyal gelişim odaklı eğitim modelimizle, çocuklarımızın kendilerine güvenen, başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilen ve topluma uyum sağlayabilen bireyler olarak büyümelerini destekliyoruz. Bu yaklaşım, onların gelecekteki sosyal ve akademik başarılarının temelini oluşturur.