Zinde Site

Hakkımızda

Zinde Okulları /
Hakkımızda
zinde koleji foto galeri 05

Hakkımızda

2017-18 eğitim-öğretim yılında, İstanbul’un tarihi semtlerinden Eyüpsultan’da, 5000 m² alana yayılan ve eğitim odaklı özel bir mimariyle inşa edilen ilk kampüsümüzle eğitim yolculuğumuza başladık. Zinde Okulları olarak “Bilimin ve Bilgeliğin İzinde” ilkesiyle hareket ediyor, adımızın simgelediği canlılık ve dinamizmi eğitim anlayışımıza yansıtıyoruz.

Eğitim kadromuz, sürekli öğrenme arzusuyla donanmış, öğrencilerimizin öz değerlerini korurken evrensel ilkeleri benimseyen, kendilerine güvenen, analitik düşünme becerisi gelişmiş, yabancı dil bilgisine sahip ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin sorgulayan, meraklarının peşinden giden, araştırarak doğru bilgiye ulaşma çabasında olan bireyler olmalarını teşvik ediyoruz. Eğitim programlarımız, onların edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilmeleri için tasarlanmıştır, bu kapsamda çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemekteyiz.

Zinde Okulları, estetik bir bakış açısıyla değerlerini merkeze alan, kültürel diyalogları teşvik eden ve geçmişle geleceği birleştiren bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Siz değerli velilerimizi ve öğrencilerimizi, bu zengin eğitim deneyiminin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Vizyonumuz

Özel Zinde Okulları olarak, “Merak, bilginin başlangıcıdır” düsturunu benimseyerek, öğrencilerimizin sosyal, bilişsel, fiziksel, ruhsal ve manevi ihtiyaçlarını tespit edip desteklemeyi ve bu sayede sürekli kendini geliştiren, yenilikçi ve nitelikli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın her birinin benzersiz potansiyellerini keşfetmelerine ve bu potansiyelleri en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyarak, geleceğin liderlerini, düşünürlerini ve yenilikçilerini yetiştirmek için çalışıyoruz.

Misyonumuz

Eğitim, bireyin kişiliğinin şekillenmesinde hayati bir role sahiptir. Bu bilinçle hareket eden Zinde Okulları, her öğrencinin benzersiz kişiliğini önemseyen ve bu kişiliklerin toplumsal katkı sağlayacak şekilde gelişimini destekleyen bir eğitim modelini benimsemektedir. Bizler, öğrencilerimizin:

  • Kendilerine güvenen, etkili iletişim kurabilen, sorgulayıcı ve karar alma yeteneği gelişmiş bireyler olmalarını,
  • Hayat boyu öğrenmenin değerini kavrayan, manevi ve ahlaki değerlere sahip, sürekli gelişime açık kişiler olarak yetişmelerini,
  • Akademik bilgi ve teknolojik becerilerle donatılmış, analitik düşünme yetisi gelişmiş bireyler olmalarını,
  • Ailelerine, ülkelerine ve tüm insanlığa hizmet etme bilinciyle hareket eden, sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışmaktayız.