Search
Close this search box.
Zinde Site

Zinde Ortaokul

Zinde Okulları /
Zinde Ortaokul
Zinde Ortaokul, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir eğitim programı sunar. Bu dönemde, öğrencilerin detaylı düşünme, problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine odaklanırız.

Eğitim Modelimiz

Bütüncül bir yaklaşım benimseyerek, öğrencilerin zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini dengeli bir şekilde destekleriz. Öğrenme sürecini öğrenci merkezli ve etkileşime dayalı hale getirerek, her öğrencinin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına yanıt veririz.

Akademik Eğitim

Derinlemesine bilgi edinme ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine odaklanırız. STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik), sosyal bilimler ve dil sanatları gibi çeşitli disiplinler arasında entegre bir müfredat sunarız.

Drama

Öğrencilerin ifade becerilerini, empati ve sosyal etkileşim yeteneklerini geliştiren drama dersleri ve atölyeler düzenleriz. Sahne sanatları, öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine ve özgüvenlerini artırmalarına olanak tanır.

Yüzme

Yüzme dersleri ile öğrencilerin fiziksel sağlıklarını ve yüzme becerilerini geliştiririz. Su sporlarına yönelik etkinlikler ve takım ruhunu teşvik eden yarışmalar düzenleriz.

Dil Eğitimi

Yabancı dil öğrenimine büyük önem veririz. İngilizce’nin yanı sıra seçmeli diller sunarak, öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak iletişim becerilerini genişletmelerini sağlarız.

Robotik Kodlama

Teknoloji ve yenilikçiliğin önemini vurgulayan robotik ve kodlama programları ile öğrencilerin bilim ve mühendislik düşüncesini geliştirmelerine yardımcı oluruz.

Müzik

Öğrencilere çeşitli müzikal disiplinlerde eğitim vererek, müzikal yeteneklerini ve sanatsal anlayışlarını geliştiririz. Orkestra, koro ve bireysel enstrüman eğitimi, müzik programımızın önemli bileşenleridir.

Adab-ı Muaşeret

Toplumsal etkileşim ve iletişim becerilerini geliştiren adab-ı muaşeret dersleri ile öğrencilerin saygılı ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunuruz.

Beden Eğitimi

Çeşitli spor dallarında düzenli beden eğitimi dersleri ile öğrencilerin fiziksel gelişimlerini destekler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırırız.

Akıl Oyunları

Stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren akıl oyunları ile öğrencilerin zihinsel esnekliklerini artırırız.

Değerler Eğitimi

Ahlaki değerler ve etik ilkeler üzerine kurulu değerler eğitimi programımızla, öğrencilerin topluma karşı sorumluluklarını anlamalarını ve içselleştirmelerini sağlarız.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar dersleri ve atölyeleri ile öğrencilerin serbestçe ifade etmelerine olanak tanır ve estetik anlayışlarını geliştiririz.
Zinde Ortaokul, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimlerine de büyük önem veren bir eğitim ortamı sunar. Bu dönemde, öğrenciler kendilerini keşfeder, yeteneklerini geliştirir ve geleceğe güvenle adım atacak bireyler olarak yetişirler.