Zinde Site

Zinde Blog

Zinde Okulları /
Zinde Blog

Çocuklar İçin Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi 

Günümüz dünyasında, hızla değişen teknoloji ve bilgi çığ gibi büyürken, çocuklarımıza sunduğumuz eğitim metotlarını da…

Robotik Kodlama Eğitiminin Avantajları 

Günümüzde teknolojinin hızla gelişimiyle birlikte, robotik kodlama eğitimi çocuklarımız ve gençlerimiz için olmazsa olmaz beceriler…

Okullarda Yabancı Dil Eğitiminin Kültürlerarası Anlayışa Katkıları

Günümüzdeki hızla küreselleşen dünyada, yabancı dil bilgisi sadece iletişim kurmanın bir aracı olmaktan çıkıp, kültürlerarası…