Search
Close this search box.

Drama Eğitimi: İlkokulda Kreatif Drama

Zinde Okulları /
Drama Eğitimi: İlkokulda Kreatif Drama

Zinde Okulları’nda ilkokul dönemi için tasarlanan kreatif drama programı, öğrencilerin bütünsel gelişimini destekleyen geniş bir yelpazede hedefler belirler. Drama eğitimi, öğrencilerin sanatsal, sosyal ve bireysel yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunarak, onların daha yaratıcı, empatik ve ifade gücü yüksek bireyler olmalarını sağlar.

Kreatif Drama Eğitiminin Ana Hedefleri:

 • İmgelem Gücünün Gelişimi:
  • Hayal gücünü ve yaratıcılığı teşvik eden etkinliklerle öğrencilerin sanatsal ifade yeteneklerinin geliştirilmesi.
 • Bağımsız Düşünce:
  • Eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi.
 • İşbirliği ve Takım Çalışması:
  • Grup içinde işbirliği yapabilme ve takım ruhu geliştirme.
 • Sosyal ve Psikolojik Duyarlılık:
  • Empati kurma ve sosyal duyarlılık becerilerinin artırılması.
 • İletişim Becerileri:
  • Etkili konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi.
  • Sözcük dağarcığının genişletilmesi ve anlatım becerilerinin güçlendirilmesi.
 • Okuma ve Yazma:
  • Okuma anlama ve yazma becerilerinin drama yoluyla geliştirilmesi.
 • Kreatiflik ve Estetik Gelişim:
  • Estetik değerlendirme becerilerinin ve sanatsal yaratıcılığın geliştirilmesi.
 • Etik Değerler:
  • Drama etkinlikleri aracılığıyla etik değerlerin pekiştirilmesi ve karakter eğitiminin desteklenmesi.
 • Özgüven ve Karar Verme:
  • Kendine güvenin artırılması ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi.
 • Çevre Bilinci:
  • Çevreye karşı duyarlılık ve doğal varlıklar hakkında bilinçlendirme.
 • İçsel Farkındalık:
  • Kendini tanıma ve içsel dürtülerin farkına varma süreçlerinin desteklenmesi.