Kalıcı Öğrenme 

Zinde Okulları /
Kalıcı Öğrenme 

Zinde Okulları’nda, 0-6 yaş arası çocukların doğal merak duygusunu eğitimin temel taşı olarak kabul ediyor ve bu dönemde şekillenen öğrenme alışkanlıklarının yaşam boyu süreceğine inanıyoruz. Kalıcı öğrenme, öğrencilerin bilgiyi sadece ezberlemek yerine anlamalarını, içselleştirmelerini ve pratik yaşamlarında uygulayabilmelerini sağlar.

Kalıcı Öğrenmenin Önemi

Merak duygusu, çocukların öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını teşvik eder ve öğrenilen bilginin kalıcı olmasını sağlar. Etkili bir öğrenme ortamı, bu doğal merakı destekleyerek çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunur.

Eğitim Programımızın Temel İlkeleri

Çocuk Merkezli Öğrenme Ortamı: Eğitim ortamımız, çocukların ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, öğrenmenin daha anlamlı ve etkili olmasını sağlar.

Aile ve Eğitimci İş Birliği: Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımı teşvik edilir. Aile ve eğitimciler arasındaki iş birliği, çocukların eğitimine tutarlılık kazandırır ve öğrenme sürecini destekler.

Eğlendirerek Öğrenme: Oyun tabanlı öğrenme ve yaratıcı etkinlikler, çocukların öğrenme sürecine keyifle katılmalarını sağlar. Bu yöntem, bilginin daha kalıcı hale gelmesine yardımcı olur.

Gerçek Hayat Bağlantıları: Öğretim materyalleri ve etkinlikler, gerçek hayatla ilişkilendirilir. Bu, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında nasıl uygulayacaklarını görmelerini sağlar.

Keşif ve Araştırma: Çocukların merak duygularını besleyen keşif ve araştırma fırsatları sunuyoruz. Bu, onların öğrenme sürecinde aktif rol almasını ve yeni bilgileri keşfetmesini teşvik eder.

Yansıtıcı Öğrenme: Çocuklara öğrendiklerini düşünme ve yansıtma fırsatları sunuyoruz. Bu, öğrenme sürecinin değerlendirilmesine ve öğrenilenlerin içselleştirilmesine yardımcı olur.

Zinde Okulları’nda, kalıcı öğrenme, eğitim felsefemizin merkezindedir. Amacımız, çocukların öğrendikleri bilgileri hayat boyu kullanabilecekleri şekilde anlamalarını ve uygulayabilmelerini sağlamaktır. Eğitim programımız, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirirken, aynı zamanda onları meraklı, yaratıcı ve öğrenmeye açık bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.