Search
Close this search box.

Robotik Kodlama

Zinde Okulları /
Robotik Kodlama

Robotik kodlama, çocukların teknolojiyi etkili ve bilinçli kullanmalarını sağlayan, yazılım ve uygulama oluşturmayı mümkün kılan bir eğitim sürecidir. Çocuklar, kodlama sayesinde çeşitli beceriler kazanır: yansıtıcılık, üreticilik, kural öğrenme, problem çözme, analitik ve uzamsal düşünme. Robotik, öğrencilerin tasarladıkları araçların hareket etmelerini sağlayacak kodları yazmalarını içerir.

Zinde Okulları’nda Neden Robotik Kodlama Önemli?

 • Teknoloji hakimiyeti, gelecekteki her meslek için kritik öneme sahip.
 • Kodlama, erken yaşlarda en etkili şekilde öğrenilir.
 • Erken yaşta tanışılan kodlama kavramları (sıralama, algoritma, döngüler, koşullar) daha iyi özümsenir.
 • Kodlama, günümüzde temel bir beceri haline gelmiştir ve çocukların hayal gücüyle yazılımlar geliştirmelerine olanak tanır.
 • Kodlama eğitimi, çocuklarda özgüven ve özgünlük gelişimini destekler.
 • Teknolojiyi geliştiren ülkeler, geleceği şekillendirir. Bu yüzden Zinde Okulları, robotik kodlama eğitimi verir.

Robotik Kodlama Eğitiminin Hedefleri:

 • Araştırmacı ve tasarımcı olma
 • Sabır ve takım çalışması
 • İyi iletişim ve işbirliği
 • Özgünlük ve analitik düşünme
 • Sebep-sonuç ilişkisi kurabilme ve varsayımlar yapabilme
 • Çözüm üretme ve veriyi organize etme
 • Karşılaşılan yeni problemlerde bilgi transferi yapabilme

Eğitim Kademelerine Göre Robotik Kodlama:

Anaokulu:

 • Robotik kodlama, çocukların yazılım temelleri ve problem çözme yeteneklerini geliştiren oyunlarla tanıştıkları ilk aşamadır.
 • Robot geliştirme setleri, bilgisayar kullanımı ve basit kod bloklarıyla tanışma.

İlkokul:

 • Bilgisayar laboratuvarı ve temel bilgisayar bilgileri ile tanışma.
 • Yaşa uygun kodlama uygulamaları ve oyunlarla beceri geliştirme.
 • Scratch, Blockly gibi araçlarla programlama temellerinin öğrenilmesi.

Ortaokul:

 • Günlük cihazların çalışma prensipleri ve kendi tasarımlarının kodlanması.
 • Tasarım odaklı düşünme, problem çözme ve algoritmik düşünme becerileri.
 • Robot geliştirme setleriyle kendi robotlarını oluşturma ve derslerle entegrasyon.

Robotik kodlama eğitimi, öğrencilere gelecekte teknolojiyi sadece kullanıcı olarak değil, yaratıcı ve yenilikçi bireyler olarak katkıda bulunma fırsatı sunar.