Yabancı Dil Eğitimi

Zinde Okulları /
Yabancı Dil Eğitimi

Zinde Okulları, İngilizce eğitimini sosyal bir varlık olarak ele alır ve öğrencilerin dil becerilerini görsel ve işitsel materyallerle tecrübe ederek geliştirmelerini sağlar.

Okul Öncesi ve İlkokul İngilizce Eğitimi:

 • Erken yaşta başlayan dil eğitimi, temel eğitimimizin önemli bir parçasıdır.
 • İngilizce, aktif ve dinamik yöntemlerle, gerçek yaşam durumları üzerinden öğretilir.
 • Özel Zinde Anaokulu’nda, görsel, işitsel ve duyuşsal materyallerle zenginleştirilmiş bir program sunulur.
 • Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) ile uyumlu bir eğitim modeli benimsenir, A1 Beginner seviyesinde temeller atılır.

İlkokul İngilizce Eğitimi:

 • Öğrenci merkezli, iletişim odaklı bir yaklaşım benimsenir; derslerde sadece İngilizce konuşulur.
 • Karşılıklı diyaloglar, projeler ve etkileşimli etkinliklerle öğrenciler İngilizce’yi keyif alarak öğrenir.
 • Cambridge English YLE programı ile öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan sertifikalara hazırlanır.

Ortaokul İngilizce Eğitimi:

 • Hedef, öğrencileri sosyal, akademik ve iş hayatında yetkin B1+/B2 seviyesine ulaştırmaktır.
 • “5. Sınıf İngilizce Hazırlık Sınıfı” ile başlayan yoğun bir program uygulanır.
 • İletişim becerileri, dilbilgisi ve akademik çalışmalar kademeli olarak geliştirilir.
 • Öykü anlatımı, dil oyunları, yaratıcı drama ve proje çalışmalarıyla dil öğrenimi desteklenir.
 • Avrupa Birliği Yabancı Dil Öğretim Sistemleri (CEFR) çerçevesinde bir program izlenir.

Bu politika, öğrencilerin yaşlarına ve gelişim seviyelerine uygun olarak tasarlanmış bir İngilizce eğitim yolculuğu sunar. Her aşamada, dil becerilerinin doğal ve etkileşimli yöntemlerle geliştirilmesi hedeflenir.