Search
Close this search box.

Müzik Eğitimi: Temelden Uzmanlığa Yolculuk

Zinde Okulları /
Müzik Eğitimi: Temelden Uzmanlığa Yolculuk

Zinde Okulları’nda müzik eğitimi, öğrencilerin müzikal yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için kapsamlı bir program sunar. İlk yıllardan itibaren sağlam bir temel oluşturarak, öğrencilerimizi müzikal bir kimliğe ve uzmanlık seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz.

1. ve 2. Sınıf Müzik Eğitimi:

 • Temel Müzik Bilgisi: Nota bilgisi, ritim ve melodi gibi temel müzik kavramlarının öğretilmesi.
 • Ses Eğitimi: Öğrencilerin seslerini doğru kullanmalarına yönelik çalışmalar.
 • Kulak Eğitimi: Melodik ve ritmik duyumların geliştirilmesi.
 • Enstrüman Eğitimi: Piyano ve Orff perküsyon çalgılarının temel eğitimi ile müzikal becerilerin artırılması.

3. Sınıftan İtibaren Branşlaşma:

 • Müzikal Kimlik: 3. sınıfta öğrenciler, nitelikli müziği ayırt etme ve müzikal bir kimlik kazanma sürecine girer.
 • Enstrüman Seçimi: Öğrenci ve öğretmen işbirliği ile gerçekleşen enstrüman seçimi, branşlaşmanın ilk adımını oluşturur.

Müzikte Branşlaşma Eğitimi:

 • Piyano: Temel ve ileri piyano teknikleri, repertuar geliştirme.
 • Gitar: Klasik, akustik ve elektrik gitar eğitimleri ile çeşitli tarzların öğretilmesi.
 • Keman: Klasik ve modern keman teknikleri, solo ve orkestra repertuarı.
 • Bağlama: Geleneksel Türk müziği repertuarı ve teknik eğitimi.
 • Ney, Kanun ve Vurmalı Çalgılar: Türk müziği ve dünya müzikleri içerisinde yer alan geniş repertuar ve teknik çalışmalar.